ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูง & ปัจจัยที่ทำให้ลูกคุณหยุดสูง

Last updated: 11 มิ.ย. 2567  |  4779 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูง & ปัจจัยที่ทำให้ลูกคุณหยุดสูง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูง

 


สาเหตุที่ทำให้ร่างกายหยุดสูง
      กระบวนการการเจริญเติบโตตั้งแตแรกเกิดจนอายุเยอะ Human Growth Hormone (HGH) จะหลั่งจากต่อมใต้สมองคือ ต่อมพิทูอิทารี ดังนั้นหากต่อมพิทูอิทารี่ของเราทำงานน้อยลง ก็จะส่งผลทำให้ต่อมใต้สมองของเราไม่สามารถผลิตโกรทฮอร์โมน (growth hormone) ที่ช่วยเพิ่มความสูงในวัยเจริญเติบโต อีกทั้งการพักผ่อน ที่ไม่เพียงพอและถูกเวลา ส่งผลกับการหลั่ง โกรทฮอร์โมน (growth hormone ) ของร่างกาย ซึ่งทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต ทั้งระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบโครงสร้าง นั่นคือ กระดูกนั่นเอง

 


สาเหตุที่ทำให้ความสูงไม่เพิ่มขึ้น
     เพราะไม่ได้ดูแล และขาดพัฒนาโครงสร้างร่างกายตั้งแต่ต้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าหลายคนตั้งแต่วัยเด็กมีปัญหาเกี่ยวข้องกับแนวกระดูกสันหลัง อาทิเช่น กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) โดยการแพทย์ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตูที่แน่นอนได้ แต่เราก็ตรวจพบว่ากระดูกสันหลังคดมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และการโภชนาการที่ต้องถูกสัดส่วนและถูกเวลา การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น และกลัวอ้วนทำให้เลือกใช้วิธีอดอาหาร หรือมีความเชื่อผิดๆเรื่องการรับประทานอาหารพวก เนื้อ นม ไข่จะทำให้อ้วน สุดท้ายก็ส่งผลต่อความสูงไแด้วย

 


สาเหตุความสูงไม่เพิ่มตามวัย
    เพราะไม่รู้เทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้านความสูงทำให้แกนกระดูกในส่วนต่าง ๆ หมดโอกาสยืดตัว เราจำเป็นต้องรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาของร่างกาย คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายเพื่อกล้ามเนื้อ และหวังผลจะได้เรื่องพัฒนาการความสูง
    การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเราอาศัยการออกกำลังกายแบบ อาศัยน้ำหนักเพิ่มด้วยอุปกรณ์ หรือที่เรียกว่า Weight training ซึ่งจะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อเกิดการยืดตัวเกิดการฉีกขาดเสียก่อนดันไปเน้นเรื่องสร้างกล้ามเนื้อแทนที่จะเน้นเรื่องความสูง กีฬาและการออกกำลังกายแบบไหนเหมาะสมกับความสูงปรึกษาเลยที่ PROFESS GROW

     จากการค้นคว้าและสังเกตจะเห็นได้ว่าสังคมส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเด็กด้านพัฒนาการทางร่างกายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 5 ปี แต่พอเริ่มเข้าโรงเรียน เราก็จะมุ่งเน้นด้านสมองและการเรียน ความสนใจส่งเสริมด้านพัฒนาการทางร่างกายจะน้อยลง โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นคือ ช่วงอายุ 11 – 19 ปี ก็เป็นช่วงที่มีแต่การแข่งขันทางด้านการศึกษามากที่สุด จะสังเกตได้ว่าพอน้อง ๆ เริ่มเข้า ประถมปีที่หนึ่ง ก็จะถูกสังคมตั้งกฎเกณฑ์ว่าต้องเรียนให้ได้คะแนนที่ดีเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ทำให้เห็นว่าบางทีการจัดวางแผนการจัดตารางเวลาชีวิตที่สอดคล้อง เพราะช่วงที่เรากำลังต้องสูง กำลังต้องอาศัยการพัฒนาการทางร่างกาย ก็ควรทำทั้งสองอย่างให้ควบคู่กันไปได้ ซึ่งจะส่งผลดีกับทั้งสมองและร่างกายเรื่องความสูง เรื่องสำคัญ ไม่แพ้ด้สนอื่นๆ จะหันมาใส่ใจก็อายุเกินไปมากแล้ว มีเงินก็ช่วยไม่ได้ ดังนั้นเสริมความสูงไปพร้อมกับการศึกษาและการออกกำลังกาย เพิ่มความสูง เพื่ออนาคตที่สดใส Profess Grow ปรึกษาเลย Line : @ProfessGrow

 
ปัจจัยที่ทำให้ลูกคุณหยุดสูง


    ด้วยพฤติกรรมความเป็นอยู่ในทุกวันนี้ มีหลายอย่างที่น้อง ๆ อาจไม่ทราบว่ามันเป็นการทำลายกระดูก และส่วนสูงโดยไม่รู้ตัว ถ้าไม่อยากเตี้ยลงควรหยุดทำสิ่งเหล่านี้

การนั่งไขว่ห้าง อาจจะดูสวยดูสบาย และมั่นใจแต่มันทำให้น้ำหนักตัวกดลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคดและอาจทำให้ข้อเข่าเกิดอาการข้อติด ข้อฝืดได้เมื่ออายุมากขึ้น

การนั่งกอดอก จะทำให้หลังช่วงบนสะบัก และหัวไหล่ถูกยืดยาวออก รวมทั้งทำให้หลังช่วงบนค่อมและงุ้มไปด้านหน้า ทำให้กระดูกคอยื่นไปข้างหน้า มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขน อาจทำให้มืออ่อนแรงหรือชาได้

การนั่งหลังงอหลังค่อม การอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนาน ๆ เป็นชั่วโมง จะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งค้างเกิดการคั่งของกรดเล็กติก มีอาการเมื่อยล้า ปวด และมีปัญหาเรื่องกระดูกผิดรูปตามมา

การนั่งเบาะเก้าอี้ไม่เต็มก้น จะทำให้กล้ามเนื้อหลังต้องทำงานหนักการยืนพักขาลงน้ำหนักด้วยขาข้างเดียว ซึ่งการยืนที่ถูกต้องควรจะต้องลงน้ำหนักที่ขาทั้ง 2 ข้างเท่าๆ กัน โดยยืนให้ขากว้างเท่าสะโพก จึงจะทำให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างร่างกาย


การยืนแอ่นพุงหลังค่อม ควรยืนให้หลังตรง แขม่วหน้าท้องเล็กน้อย เพื่อเป็นการรักษา แนวกระดูกช่วงล่างไม่ให้แอ่น และทำให้ไม่ปวดหลัง

การใส่ส้นสูงเกิน 1 นิ้วครึ่ง จะทำให้แนวกระดูกสันหลัง ช่วงล่างแอ่นมากกว่าปกติ ซึ่งจะนำมาสู่อาการปวดหลัง

การสะพายกระเป๋าหนัก ข้างเดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน โดยควรเปลี่ยนเป็นการถือกระป๋าโดยใช้ร่างกายทั้ง 2 ข้างให้เท่าๆ กัน อย่าใช้แค่ข้างใดข้างหนึ่งตลอด เพราะจะทำให้เกิดการทำงานหนักอยู่ข้างเดียว ส่งผลให้กระดูกสันหลังคดได้

การหิ้วของหนักด้วยนิ้ว จะมีผลทำให้มีพังผืดยึดตามข้อนิ้วมือ และมีอาการนิ้วล็อกได้

สุดท้ายการขดตัวหรือนอนตัวเอียง โดยท่านอนหงายเป็นท่านอนที่ถูกต้องที่สุด ควรนอนให้ศีรษะอยู่ในแนวระนาบ หมอนหนุนต้องไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ควรมีหมอนรองใต้เข่าเพื่อลดความแอ่นของกระดูกสันหลังช่วงล่าง หากจำเป็นต้องนอนตะแคงให้หาหมอนข้างกาย โดยก่ายให้ขาทั้งหมดอยู่บนหมอนข้าง เพื่อรักษาแนวกระดูกให้อยู่ในแนวตรง


    อยากสูงไม่ใช่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สูงได้ เพราะความสูงรอช้าไม่ได้ ปรึกษาได้เลยที่ Add Line : @ProfessGrow แล้วมาเริ่ม ความสูง กันเลย

 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้